Media coverage • "New Technical Avanguard" newspaper (in Bulgarian), TU-Sofia, issue 7/2022, pp. 12-14. Комплексна екологична, енергийна, икономическа и социална ефективност на превозите

  http://nta.tu-sofia.bg/nta574_2022_07.pdf

 • "New Technical Avanguard" newspaper (in Bulgarian), TU-Sofia, issue 5/2022, pp. 13-14. Посвещаването на науката е преди всичко призвание, устрем, енергия и оптимизъм

  http://nta.tu-sofia.bg/nta572_2022_05.pdf

 • "New Technical Avanguard" newspaper (in Bulgarian), TU-Sofia, issue 3/2020, За комплексна екологична, енергийна, икономическа и социална ефективност на превозите

  http://nta.tu-sofia.bg/nta556_2020_03.pdf

 • "Nauka" magazine (in Bulgarian), issue 6/2019. Svetla Stoilova: On the Environmental and Energy Efficiency of Transport

  http://spisanie-nauka.bg/arhiv/6-2019.pdf

 • "New Technical Avanguard" newspaper (in Bulgarian), TU-Sofia, issue 1/2019. За екологична и енергийна ефективност на превозите

  http://nta.tu-sofia.bg/nta546_2019_01.pdf