За проекта в медиите • Вестник "Нов Технически Авангард", ТУ-София, бр. 7/2022 г., стр. 12-14. Комплексна екологична, енергийна, икономическа и социална ефективност на превозите

  http://nta.tu-sofia.bg/nta574_2022_07.pdf

 • Вестник "Нов Технически Авангард", ТУ-София, бр. 5/2022 г., стр. 13-14. Посвещаването на науката е преди всичко призвание, устрем, енергия и оптимизъм

  http://nta.tu-sofia.bg/nta572_2022_05.pdf

 • Вестник "Нов Технически Авангард", ТУ-София, бр. 3/2020 г. За комплексна екологична, енергийна, икономическа и социална ефективност на превозите

  http://nta.tu-sofia.bg/nta556_2020_03.pdf

 • Сп. Наука, бр.6. 2019. Светла Стоилова: За екологична и енергийна ефективност на превоз

  http://spisanie-nauka.bg/arhiv/6-2019.pdf

 • Вестник "Нов Технически Авангард", ТУ-София, бр. 1/2019 г. За екологична и енергийна ефективност на превозите

  http://nta.tu-sofia.bg/nta546_2019_01.pdf