За проекта в медиите  • Вестник "Нов Технически Авангард", ТУ-София, бр. 3/2020 г. За комплексна екологична, енергийна, икономическа и социална ефективност на превозите

    http://nta.tu-sofia.bg/nta556_2020_03.pdf

  • Сп. Наука, бр.6. 2019. Светла Стоилова: За екологична и енергийна ефективност на превоз

    http://spisanie-nauka.bg/arhiv/6-2019.pdf

  • Вестник "Нов Технически Авангард", ТУ-София, бр. 1/2019 г. За екологична и енергийна ефективност на превозите

    http://nta.tu-sofia.bg/nta546_2019_01.pdf