Новини04.11.2022

Работна среща на екипите от РУ „А. Кънчев“ и ТУ – София в Технически университет София

По проекта в периода 2018-2022 г. екипите на университетите проведоха значителна научноизследователска и експериментална работа, свързана с разработване и експериментиране на нови и усъвършенствани методики и модели за оптимизиране на превозите; изследване на мултимодалните превози, прогнозиране на фините прахови частици и др.


10.10.2022

Представяне на работата по проекта от екипа от РУ „А. Кънчев“ в Ялдъзкия Технически университет в Истанбул, Турция

На срещата присъстваха проф. Алпер Юсал, проф. Зехра Юмуртачи, д-р Армаган Акоч от Факултета по машинно инженерство от Ялдъзкия Технически университет в Истанбул.


27.09.2022

Представяне на проекта в Грузинския технически университет на международната научна конференция по случай 100 години от създаването на университета

В срещата взеха участие проф. Отар Гелашвили, декан на Транспортния факултет, доц. Борис Гитоландиа, зам. декан на Транспортния факултет, проф. Зюраб Гаситашвили, зам. р-л катедра, проф. Гиви Голетиани , менажер на факултета, д-р Давид Мешкашвили, р-л лаборатория по транспорта, проф. Теймураз Кочабзе, р-л катедра Транспорт, Държавен университет Акаки, проф. Тофиг Бабаев, Азърбайджанска национална академия на науките, проф. Гюнтаутас Бурейка, Университета във Вилнюс, Литва. От екипа от по проекта участваха проф. Велизара Пенчева и доц. Асен Асенов от екипа от РУ „А. Кънчев“ РУ „А. Кънчев“.


13.09.2022

Представяне на работата по проекта пред представители на COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines, Румъния

На срещата присъства изследователя д-р Валериу Вилаг. От екипа по проекта взеха участие проф. Велизара Пенчева и доц. Асен Асенов от РУ “А. Кънчев“.
12.09.2022

Представяне пред колеги от Университета Политехника Букурещ, Румъния

На срещата участваха следните преподаватели в областта на транспорта проф. Михаела Попа, доц. Оана Дину, доц. Анамария Илие, доц. Кристина Опреа. От екипа по проекта взеха участие проф. Велизара Пенчева и доц. Асен Асенов от РУ “А. Кънчев“.


11.09.2022

Представяне на резултатите от проекта на конференцията Бултранс-2022 в Созопол

Участие в конференцията с доклад на тема „Study of the Spatio-Temporal Characteristics of the Traffic on the International Road Artery Passing Through the Settlement“.
28.06.2022

Представяне в Международен университет Травник, град Травник, Босна и Херцеговина

На срещата бяха доц. Златко Мекан, доц. Азра Ахмич. От екипа по проекта взеха участие проф. Велизара Пенчева и доц. Асен Асенов от РУ “А. Кънчев“.


15.09.2019 г.

Участие в Конференцията Бултранс-2019, гр. Созопол

В периода 11.09-13.09. 2019 членове на екипа по проекта взеха участие в работата на Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, провеждана от Факултета по транспорт – Бултранс, която се състоя в гр. Созопол. Членове на екипа от ТУ-София и РУ“А.Кънчев“ взеха участие в работата на секция „Транспортен мениджмънт и логистика“.
15.07.2019 г.

Работна среща 11.07.2019 г – гр. Бургас, Университет „Проф. д-р А. Златаров“

На 11.07.2019 г се състоя работна среща между членове на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и партньорската организация Университет „Проф. д-р А. Златаров“ - гр. Бургас. Беше обсъдена работната програма за първия етап на проекта и дейностите по изпълнението й.
30.06.2019

Участие в конференцията "TRANSPORT PROBLEMS", Катовице, Полша

В периода 24 26 юни 2019 г. участници от екипа на проекта от Русенски Университет „А.Кънчев“ взеха участие в 11-тата международна научна конференция "TRANSPORT PROBLEMS" в Катовице, Полша, провеждана от Силезийския университет в Катовице.
15.06.2019 г.

Работна среща 10.06.2019 – гр.София, Технически Университет

На 10.06.2019 г. се състоя работна среща в Техническия Университет, Факултет по транспорт между членовете на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и партньорската организация – Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе. На срещата беше обсъден плана за публикации за предстоящата конференция на Факултета по транспорт Бултранс-2019.
05.03.2019 г.

Работна Среща 01.03-03.02. 2019, гр.София, Технически Университет

В периода 01.03 – 03.03.2019 се състоя работна среща в Техническия Университет, Факултет по транспорт между членове на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и членовете на екипа от Университета в Жилина – Словакия. Бе обсъден план за изпълнение на задачите порез първия етап на проекта. В срещата все участие и декана на Факултета по транспорт доц. д-р инж. Бойко Гигов.
03.02.2019 г.

Работна среща 01.02.2019, гр.Русе, Русенски Университет

На 01.02.2019 г се състоя работна среща в Русенския Университет, гр.Русе между членове на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и партньорската организация – Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе. На срещата беше обсъден плана за работа по проекта за първия етап.