Новини15.09.2019 г.

Участие в Конференцията Бултранс-2019, гр. Созопол

В периода 11.09-13.09. 2019 членове на екипа по проекта взеха участие в работата на Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, провеждана от Факултета по транспорт – Бултранс, която се състоя в гр. Созопол. Членове на екипа от ТУ-София и РУ“А.Кънчев“ взеха участие в работата на секция „Транспортен мениджмънт и логистика“.
15.07.2019 г.

Работна среща 11.07.2019 г – гр. Бургас, Университет „Проф. д-р А. Златаров“

На 11.07.2019 г се състоя работна среща между членове на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и партньорската организация Университет „Проф. д-р А. Златаров“ - гр. Бургас. Беше обсъдена работната програма за първия етап на проекта и дейностите по изпълнението й.
30.06.2019

Участие в конференцията "TRANSPORT PROBLEMS", Катовице, Полша

В периода 24 26 юни 2019 г. участници от екипа на проекта от Русенски Университет „А.Кънчев“ взеха участие в 11-тата международна научна конференция "TRANSPORT PROBLEMS" в Катовице, Полша, провеждана от Силезийския университет в Катовице.
15.06.2019 г.

Работна среща 10.06.2019 – гр.София, Технически Университет

На 10.06.2019 г. се състоя работна среща в Техническия Университет, Факултет по транспорт между членовете на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и партньорската организация – Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе. На срещата беше обсъден плана за публикации за предстоящата конференция на Факултета по транспорт Бултранс-2019.
05.03.2019 г.

Работна Среща 01.03-03.02. 2019, гр.София, Технически Университет

В периода 01.03 – 03.03.2019 се състоя работна среща в Техническия Университет, Факултет по транспорт между членове на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и членовете на екипа от Университета в Жилина – Словакия. Бе обсъден план за изпълнение на задачите порез първия етап на проекта. В срещата все участие и декана на Факултета по транспорт доц. д-р инж. Бойко Гигов.
03.02.2019 г.

Работна среща 01.02.2019, гр.Русе, Русенски Университет

На 01.02.2019 г се състоя работна среща в Русенския Университет, гр.Русе между членове на екипа от базовата организация „Технически Университет-София“ и партньорската организация – Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе. На срещата беше обсъден плана за работа по проекта за първия етап.